Age de Jong, directeur Quality Contacts over iunxi

“iunxi ontzorgt ons volledig op netwerkgebied”

Quality Contacts is een specialist in het faciliteren van inkomende en uitgaande klantcontacten per telefoon, internet en post. Ruim vierhonderd professionele bel-units en de modernste toepassingen staan klaar om klanten uit verschillende sectoren te bedienen. Het bedrijf heeft kwaliteit, een uitstekende dienstverlening en een kwalitatief serviceniveau hoog in het vaandel staan. Zo zijn duurzame en eerlijke relaties tussen medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers te realiseren.

Quality Contacts had ooit te maken met een flinke netwerkstoring waardoor het bedrijf voor langere tijd volledig stil lag. Dat was voor directeur Age de Jong voldoende reden om op zoek te gaan naar een professionele partij die hij kon vertrouwen en ervoor kon zorgen dat zo’n situatie niet meer zou voorkomen. Na een oriëntatie op de markt koos Quality Contacts in 2011 voor iunxi.


Quality Contacts over iunxi

“Wij willen ontzorgd worden op dit gebied en dat is precies wat iunxi voor ons doet.”

Probleem

Een contactcenter kan niet zonder betrouwbare en beschikbare connectiviteit. “Bereikbaarheid is onderdeel van het primaire proces bij Quality Contacts”, benadrukt de Jong. “Daarom hebben we enkele jaren geleden besloten om te investeren in een nieuw netwerk en het onderbrengen van technologie in een datacenter. Dat maakt ons minder kwetsbaar voor storingen. Na een RFP kozen we voor iunxi.”

Oplossing

iunxi zette zijn ervaring en expertise in voor het ontwerp van een nieuw netwerk dat alle locaties onderling verbindt en implementeerde alle benodigde technologie. Na oplevering nam het bedrijf de monitoring en het beheer in handen. “Wij willen ontzorgd worden op dit gebied”, zegt de Jong, “en dat is precies wat iunxi voor ons doet. Vaak komt het voor dat iunxi een issue meldt nog voordat wij iets gemerkt hebben. Dat onderstreept de professionaliteit van het bedrijf.”

“iunxi meldt een issue nog voordat wij iets gemerkt hebben.”

Waarom iunxi?

“iunxi gaf ons het vertrouwen dat zij goed weten hoe je een transitie zoals wij die voor ogen hadden aanpakt en tot een succes brengt.” vertelt de Jong. “iunxi past goed bij ons doordat het, net als wij, werkt met korte lijnen en uitgaat van maximale flexibiliteit. Die flexibiliteit werd onderstreept toen iunxi signalen kreeg dat de continuïteit van het datacenter, waar Quality Contacts haar telefonietechnologie had ondergebracht, in gevaar was. Wij kregen direct een telefoontje en iunxi nam nog dezelfde dag maatregelen om onze apparatuur in het weekend te verhuizen naar het datacenter waar iunxi zelf gebruik van maakt. Vrijdag eind van de dag begon deze verhuizing en zondag waren we al weer in de lucht. Die proactiviteit is kenmerkend voor het bedrijf. Wij hebben er een zeer goed gevoel bij.”

“iunxi gaf ons het vertrouwen dat zij goed weten hoe je een transitie zoals wij die voor ogen hadden aanpakt en tot een succes brengt.”

Quality Contacts

probleemeen goede bereikbaarheid is noodzakelijk, toch waren we kwetsbaar voor storingen
oplossingeen compleet nieuw netwerk en de technologie onderbrengen in een datacenter
waarom iunxiiunxi is professioneel, flexibel en staat direct voor je klaar