Hotelspecials.nl over iunxi

“iunxi ideale sparringpartner voor alle netwerk-issues.”

Iedere maand bezoeken ruim een miljoen mensen de website Hotelspecials.nl op zoek naar een aantrekkelijke aanbieding voor een overnachting. De site biedt keus uit duizenden hotels en B&B's in Noordwest-Europa en houdt rekening met de behoefte van de klant.

Hotelspecials.nl werkt al sinds 2008 samen met iunxi. Die samenwerking startte toen Hotelspecials.nl zocht naar een betrouwbare VPN-oplossing met de vestiging in Zweden. “Dat lukte met de toenmalige leverancier niet. Ik kwam toen via mijn eigen netwerk in contact met iunxi. Die bleek het wel te kunnen. Toen duidelijk werd dat iunxi ook andere diensten op netwerkgebied kon leveren was de keus snel gemaakt en zijn we meer diensten gaan afnemen.”


HotelSpecials.nl over iunxi
“Toen duidelijk werd dat iunxi ook andere diensten op netwerkgebied kon leveren was de keus snel gemaakt.”

Probleem

“Voor Hotelspecials.nl is beschikbaarheid van de site prioriteit één,” vertelt Hotelspecials.nl. “We moeten 24x7 beschikbaar zijn voor potentiële klanten. Dat betekent dat er bij een storing onmiddellijk actie nodig is. Toen wij in 2012 op zoek gingen naar een nieuwe hostingleverancier zijn we met iunxi om tafel gaan zitten.” In 2013 zocht Hotelspecials.nl naar manieren om de security te optimaliseren. Ook daarvoor schakelden zij de hulp van iunxi in.

“Beschikbaarheid van de site prioriteit één”

Oplossing

Hotelspecials.nl: “Samen met iunxi hebben we de gewenste architectuur op papier gezet. Daarna zijn we gezamenlijk langs hostingpartijen gegaan om onze ideeën te toetsen. Zo kwamen we tot de ontdekking dat de beste oplossing was om naar een nieuwe hostingpartij over te stappen.” Wat betreft het security vraagstuk: “Wij hebben daar veel over gepraat met de specialisten van iunxi en aan de hand daarvan de nodige optimalisatieslagen gemaakt.”

Hotelspecials.nl heeft nu verschillende diensten ondergebracht bij iunxi. Hieronder vallen het beheer van het kantoornetwerk en de connectiviteit met de hostingleverancier waar de servers van Hotelspecials.nl draaien. Maar ook het beheer van verschillende netwerkcomponenten waaronder firewalls, routers en switches en intrusion prevention-systemen.

“Samen kwamen we tot de ontdekking wat voor ons de beste oplossing was.”

Waarom iunxi?

“Voor ons is operationele beschikbaarheid een eerste vereiste. Wij kunnen daarvoor altijd op iunxi rekenen. Ik kan dag en nacht bellen, krijg altijd meteen iemand aan de lijn en er volgt direct actie. Daarnaast kijken wij als bedrijf scherp naar toekomstige ontwikkelingen. Het is prettig om met een partij te sparren die de technologie door en door kent en weet wat er speelt. Daarom praten we regelmatig bij over wat er eventueel beter kan op netwerkgebied en hoe we dat samen kunnen aanpakken. iunxi is in die zin dan ook veel meer partner dan leverancier. Het is een flexibele partij met alle kennis en ervaring in huis die nodig is om ons op netwerkvlak stevig te ondersteunen.“

“Ik kan dag en nacht bellen, krijg altijd meteen iemand aan de lijn en er volgt direct actie.”

Hotelspecials

probleemgeen garantie voor betrouwbare verbindingen en onmiddellijke actie nodig bij storingen
oplossingoverstappen naar nieuwe hostingpartij
waarom iunxide iunxi-professionals staan 24x7 klaar voor actie, ze weten wat er speelt en hebben alle vereiste kennis en ervaring in huis