Ireen van Beurden, directeur Connect4Care over iunxi

“Glasvezelnetwerk maximaal beschikbaar dankzij design en beheer van iunxi.”

Connect4Care in Hoofddorp is een onafhankelijk samenwerkingsverband van en voor zorgverleners op het gebied van ICT en informatie-uitwisseling. De stichting ondersteunt negen zorginstellingen bij onderlinge informatie-uitwisseling. De stichting beschikt hiervoor over een eigen glasvezelnetwerk. Sinds 2011 verzorgt iunxi het technische beheer van alle actieve componenten van dit netwerk.


Connect4Care over iunxi


“Een beschikbaar netwerk is voor ons een vereiste. Door iunxi kunnen wij op ons netwerk vertrouwen.”

Probleem

Ireen van Beurden, directeur Connect4Care: “Om de Connect4Care-deelnemers een goede dienstverlening te bieden, is een betrouwbaar en beschikbaar netwerk een vereiste. Toen enkele jaren geleden bleek dat de toenmalige technische beheerpartij niet langer de vereiste kwaliteit kon leveren, schakelde Connect4Care na een grondige oriëntatie iunxi in.&dquo;

Oplossing

“iunxi zorgt nu voor het beheer van alle actieve componenten van ons glasvezelnetwerk, zoals routers en switches. Het bedrijf voert het onderhoud uit en verzorgt de eventuele changes waar de deelnemers om vragen. Effectief beheer is erg belangrijk,” benadrukt Van Beurden. “Ons netwerk moet 24 uur per dag beschikbaar zijn voor deelnemers. Wij kunnen nu al meer dan een jaar terugkijken op honderd procent uptime van het netwerk. Dat is niet alleen te danken aan een juist beheer, maar ook aan het herontwerp van ons netwerk, waar iunxi eveneens een belangrijke rol in heeft gespeeld.”

“Daarnaast profiteren we nu ook van de afspraken die iunxi heeft met carriers. Door gebruik te maken van de footprint van iunxi kunnen wij elke vestiging van een Connect4Care-deelnemer aansluiten, ook als die locatie niet direct te koppelen is aan onze glasvezelring. In die gevallen maakt iunxi afspraken met een beschikbare carrier en houden wij één aanspreekpunt voor al onze connectiviteit. Het netwerk blijft zo een gesloten en fysiek gescheiden geheel, zodat hoge prestaties én en de veiligheid van de data die we via het netwerk transporteren, gewaarborgd zijn.”

“iunxi zorgt nu voor het beheer van alle actieve componenten van ons glasvezelnetwerk.”

Waarom iunxi?

Van Beurden noemt iunxi in de eerste plaats een partner die meedenkt met zijn klanten. Van Beurden: “Wij hebben voor iunxi gekozen omdat zij zich presenteren als een technologisch gedreven organisatie die er bewust voor kiest te werken met leuke klanten die zij technisch en organisatorisch aankan. Daarnaast kijkt iunxi nadrukkelijk naar het belang van de klant en maakt zijn eigen commercieel belang daaraan ondergeschikt. Verder heeft iunxi een financieel gezonde bedrijfssituatie met de visie om organisch door te groeien. We hebben iunxi leren kennen als een zeer betrouwbare, kundige partner, die afspraken nakomt en ons bijstaat met kritische adviezen.”

“iunxi kijkt nadrukkelijk naar het belang van de klant en maakt zijn eigen commercieel belang daaraan ondergeschikt.”

Connect4Care

probleemer was geen garantie voor een betrouwbaar en beschikbaar netwerk, dus kwam de vereiste kwaliteit in gevaar
oplossingherontwerp van het netwerk en grondig beheer en onderhoud van alle actieve componenten
waarom iunxiiunxi is een kundige, betrouwbare en kritische partner die met je meedenkt en rekening houdt met het belang van de klant