blog

hoe bereiden wij een 'draadloos'-project voor?

15 augustus 2017

De afgelopen jaren heeft het gebruik van WiFi zowel zakelijk als privé een behoorlijke vlucht genomen. Veel bedrijven hebben gemeenschappelijke ruimtes waar zij hun medewerkers en klanten de mogelijkheid bieden om hun apparatuur te verbinden. Bij iunxi ontvangen we steeds vaker verzoeken voor draadloze oplossingen. Deze verzoeken variëren van het plaatsen van een enkel WiFi access point, tot complete connectiviteit voor kantoren en magazijnen, inclusief koppelingen met authenticatie-platformen. In deze blog vertellen we hoe we een project op gebied van draadloze netwerken voor onze klanten voorbereiden.

Bij bedrade netwerken kan vanaf een bouwtekening worden bepaald waar de kabelgoten moeten worden geplaatst en worden het aantal poorten die per werkplek benodigd zijn benoemd. Bij draadloze netwerken zijn er echter veel omgevingsvariabelen die achterhaald moeten worden om tot een goed advies te kunnen komen. Bij iunxi doorlopen we hiervoor een aantal fases, waarin we zoveel mogelijk informatie over het pand, de wensen en eisen van het gebruik van de nieuwe omgeving proberen te achterhalen.

1. informatie over het pand verzamelen:
In deze fase verzamelen we alle relevante informatie over het pand, waaronder de hoogte van de ruimtes, de afwerking en type van het plafond, de bijzonderheden met betrekking tot de constructie en het klimaat waarin de apparatuur zal worden geplaatst. Ook worden alle relevante bouwtekeningen van het pand opgevraagd.

2. informatie over het gebruik verzamelen:
In deze fase verzamelen we onder andere informatie over het aantal gebruikers, de verdeling hiervan in het pand (hotspots zoals kantines of vergaderzalen) en of er alleen data wordt uitgewisseld of ook voice verkeer. Maar we proberen ook inzicht te krijgen in de eventuele eisen van applicaties met betrekking tot de minimale bandbreedte en de verschillende gebruikersgroepen, zoals medewerkers, gasten en BYOD*.

3. informatie over de beveiliging verzamelen:
Een netwerk dient beveiligd te worden om te voorkomen dat iedereen op het netwerk kan. Dit is zeker van belang voor het netwerk waar bijvoorbeeld personeelsdossiers of klantgegevens mee uitgewisseld worden. Daarom zullen we in deze laatste stap de authenticatie van het netwerk vaststellen. De authenticatie van gebruikers kan plaatsvinden op de Wireless LAN Controller (WLC**) of tegen bestaande authenticatie-platformen van de klant.

Nadat we zoveel mogelijk informatie hebben verzameld, kan worden gestart met het opstellen van een advies. Daarbij importeren we de bouwtekeningen in een softwarepakket om tot een theoretische voorspelling van de dekking te komen. Ook voeren we alle relevante informatie over de constructie in, waaronder het type wanden, trapportalen en de aanwezigheid van metalen, omdat dit invloed heeft op de dekking van het draadloze signaal. Als laatste tekenen we de WiFi access points in. Zo ontstaat een theoretisch dekkingsoverzicht.

In bepaalde situaties zullen we op locatie met testapparatuur metingen uitvoeren om te controleren of ons voorstel ook in praktijk zal werken. Daarbij testen we, door een WiFi access point op ingetekende plekken te plaatsen, of dit ook daadwerkelijk de gewenste dekking biedt en of het signaal de juiste sterkte heeft. Dit kan natuurlijk alleen in bestaande gebouwen. Bij projecten die we uitvoeren voor panden die nog gebouwd moeten worden, is dit natuurlijk niet mogelijk en werken we op basis van de bouwtekeningen.

Op basis van de resultaten van ons onderzoek, stellen we een voorstel op voor de configuratie en de hardware, de noodzakelijke voorbereidingen en overige bijzonderheden voor montage. Zo hebben wij én de klant een helder en duidelijk overzicht met wat er moet gebeuren.

In een volgende blog delen wij enkele ervaringen van door ons uitgevoerde projecten die ondanks alle goede voorbereidingen alsnog een uitdaging werden.
 

* BYOD= mogelijkheid voor personeel om zelf meegebrachte apparatuur met het netwerk te verbinden.
** WLC= netwerkcomponent voor het gecentraliseerd uitvoeren van beheer, configuratie en authenticatie van de wireless oplossing.