blog

draadloos-projecten: de uitdagingen

5 januari 2018

Bij iunxi ontvangen we steeds vaker verzoeken voor draadloze oplossingen. In de vorige Novum deelden we onze werkwijze voor projecten waarin we draadloze netwerken opleveren. Daarin hadden we beloofd terug te komen op de uitdagingen die we regelmatig tegenkomen bij dit soort projecten. In deze blog vertellen wij welke uitdagingen dit zijn en hoe we daarmee omgaan.

Nog even kort samengevat: bij aanvang van het project verzamelen we zoveel mogelijk informatie over het pand, het gebruik en de gewenste beveiliging. Die informatie verwerken we in een softwarepakket waarmee we een theoretische voorspelling maken voor de posities van de WiFi access points inclusief de dekking ervan. Wanneer mogelijk meten we met speciale testapparatuur op locatie of de daadwerkelijke dekking overeenkomt met de theoretische voorspellingen. Wanneer hier geen bijzonderheden uit voortkomen, wordt de apparatuur geïnstalleerd. Nadat we hebben gecontroleerd of alles naar behoren werkt, vindt de oplevering plaats en wordt het project afgesloten.

Zowel bekabelde als draadloze netwerken kennen een grote diversiteit aan aangesloten apparatuur. Wat wij vaak zien is dat niet alle apparatuur bekend of getest is voordat het netwerk in gebruik wordt genomen. Ook kunnen firmware- en app-updates na verloop van tijd voor (nieuwe) problemen zorgen. Hieronder volgen twee voorbeelden uit de praktijk.

compatibiliteit-scanners

Klantvraag: een draadloos netwerk ten behoeve van een nieuwe datawarehouse-applicatie, waarbij draadloze scanners worden gebruikt voor het sorteren van de orders.

De applicatie stelt hoge eisen aan de beschikbaarheid, dekking en snelheid van het netwerk. Ook moet er voldoende dekking zijn tot diep in de vakken van de stellingkasten, zodat de scanners de gescande data op correcte wijze naar het voorraadsysteem kunnen wegschrijven. Doordat het klimaat in de ruimtes sterk uiteenloopt, maakt de klant gebruik van drie verschillende type scanners. Twee hiervan werkten foutloos, één type heeft problemen om de verbinding actief te houden bij bewegingen door het pand (roaming*).

Door middel van een gezamenlijk onderzoek door de betrokken partijen, werden alle relevante instellingen nagelopen. Na gefaseerd een aantal wijzigingen te hebben doorgevoerd, werden de juiste roaming parameters gevonden om ook het protesterende type scanners stabiel werkend te krijgen.

performance issues tablets

De door iunxi geconfigureerde netwerken worden voorzien van diverse optimalisatietechnieken. Eén van deze technieken zorgt er bijvoorbeeld voor dat een client geen onderbrekingen of vertragingen ervaart bij het roamen tussen verschillende WiFi access points. Dat dit helaas niet met elk apparaat van elke fabrikant goed gaat, merkten we recent bij een van onze klanten.

Uit de probleemomschrijving bleek dat een aantal specifieke Apple-apparaten een zeer lage doorvoersnelheid haalden op het netwerk, terwijl het merendeel geen enkel probleem had. Na een intensief onderzoek waarbij meerdere testopstellingen zijn opgezet, bleek dat de netwerkkaart van deze Apple-apparaten niet goed kon omgaan met het op het netwerk geconfigureerde roaming protocol.

Dit soort problemen kunnen soms spontaan ontstaan wanneer een fabrikant bijvoorbeeld een update uitbrengt voor het apparaat. Uiteindelijk zijn er de nodigde aanpassingen verricht binnen de omgeving en konden ook deze apparaten weer op een goede manier gebruikmaken van het netwerk.

snel handelen

We streven er altijd naar een probleemloze oplossing op te leveren, maar soms, zoals bij bovenstaande gevallen, kan het voorkomen dat bepaalde apparatuur niet mee wil werken. Als dit gebeurt gaan we direct aan de slag om de oorzaak van het probleem vast te stellen en op te lossen, zodat u uw netwerk zo snel mogelijk optimaal kan gebruiken.

* roaming = techniek waarbij een verbonden apparaat (client) een verbinding overgeeft aan een ander access point binnen hetzelfde netwerk op basis van signaalsterkte. Hierdoor kan een gebruiker door het pand bewegen zonder onderbrekingen te ervaren.