Zorgverleners moeten 24/7 over gegevens beschikken

Een betrouwbaar en veilig netwerk is voor Connect4Care een absolute vereiste

Connect4Care logo

Connect4Care in Hoofddorp is een expertise bureau voor de ontwikkeling en ondersteuning van communicatie- en netwerkdiensten binnen de zorg. Ze ondersteunt en verbindt zorginstellingen via een regionaal zorgnetwerk. Naast communicatiediensten biedt Connect4Care haar leden internet, connectiviteit en diensten op het gebied van digitale beveiliging. “Onze projecten richten zich op efficiënte communicatie en veilige digitale overdracht van informatie in de zorg. Hoe kunnen we de patiënt/cliënt met ICT ondersteunen? Vanuit dat oogpunt bekijken we elk project. Ons platform faciliteert regionale samenwerking op het gebied van ICT binnen de zorg en maakt snelle en veilige uitwisseling van informatie mogelijk”, aldus Ireen van Beurden, directeur Connect4Care. Connect4Care ondersteunt zorginstellingen uit 1e, 2e en 3e lijn met haar diensten in regio Noord-Holland Zuid.

Maximale beschikbaarheid

Het glasvezelnetwerk van Connect4Care is een besloten netwerk, het is uitsluitend toegankelijk voor aangesloten zorginstanties en zorgverleners. Het netwerk kan grote hoeveelheden data snel en veilig transporteren. Een heel belangrijke voorwaarde voor de privacy-gevoelige data waar men binnen de zorgsector mee te maken heeft. Connect4Care is verantwoordelijk voor het beheren en exploiteren van het netwerk. Het centrale beheer is uitbesteed aan iunxi. Ireen van Beurden: “Na een grondige oriëntatie heeft iunxi ons geadviseerd bij het herontwerp van ons netwerk. Sinds 2011 verzorgt iunxi het technische beheer van alle actieve netwerkcomponenten, zoals routers en switches. iunxi voert het onderhoud uit en verzorgt de changes waar de verschillende deelnemers om vragen”. Hiervoor is de servicedesk van iunxi rechtstreeks door de deelnemende organisaties van Connect4Care te bereiken. Effectief beheer is erg belangrijk omdat gegevens voor zorgverleners 24/7 beschikbaar moeten zijn. “We kunnen nu al meer dan een jaar terugkijken op 100% uptime. Dan kun je stellen dat iunxi in alle opzichten de juiste partner voor ons is” bevestigt Ireen van Beurden.

VPN

Als een locatie al is aangesloten via een netwerk van een willekeurige internetprovider, dan kan deze via een beheerde VPN dienst door iunxi worden aangesloten met de locaties van het Connect4Care netwerk. “Het veilige VPN zorgt ervoor dat alle data tussen de schillende locaties via het publieke internet gedeeld kan worden, maar wel net zo veilig en vertrouwd alsof het een intern netwerk is. Daarnaast kunnen we een IP-VPN opbouwen voor veilige communicatie tussen alle zorglocaties” legt Stefan Baltus, directeur van iunxi uit. “Dat is wat we dagelijks doen bij iunxi. Door onze volledige focus op bedrijfsnetwerken weten we altijd de juiste oplossing te bedenken en zorgen we voor een gegarandeerde beschikbaarheid. We beheren voor onze klanten de ICT infrastructuur, dat kan bestaan uit alle verbindingen (o.a. WAN, LAN en WiFi), hardware, services en support. We hebben hiervoor goede afspraken met de belangrijkste carriers en strategische peering locaties en beschikken zelf over een team met hoogwaardige kennis van moderne netwerktechnologie (MPLS, (DM)VPN etc).”

Solide Partnership

Een veilige en goed werkende infrastructuur is voor de deelnemers van Connect4Care van het allergrootste belang. “Het is mooi dat wij ons steentje bij kunnen dragen aan het succes van Connect4Care” besluit Stefan Baltus. Ireen van Beurden noemt iunxi in de eerste plaats een partner die meedenkt met de klant. “Wij hebben voor iunxi gekozen omdat zij zich presenteren als een technologisch gedreven organisatie die nadrukkelijk naar het belang van de klant kijkt en het eigen commercieel belang daaraan ondergeschikt maakt. Voor ons is iunxi een betrouwbare en deskundige partner, die afspraken nakomt en ons bijstaat met kritische adviezen.”

Meer informatie over Connect4Care en haar diensten vindt u op

Ervaar het verschil door te werken met professionals

Neem contact op voor een eerste kennismaking en een vrijblijvend advies

  • 088 - 5400 500
  • iunxi.connect